סייע/ת בצהרון

נערה מחבקת אישה

מתי נגמר יום הלימודים של הילד שלך?

מתי הילדה שלך מגיעה הביתה?

הורים רבים לילדות וילדים עם צרכים מיוחדים מתקשים לעבוד יום מלא ולהחזיק עבודה בגלל הצורך להגיע לאסוף את הילדים הביתה בסוף כל יום הלימודים.

הם מסתכלים בילדי הכיתה האחרים ההולכים לצהרון וחשים כמה היו רוצים שילדם יצליח שם, לו רק יהיה מישהו איתו שינגיש לו את החוויות החברתיות, לו רק היתה המשלבת שאיתו בבוקר יכולה להגיע לכמה שעות ללוות אותו שם.

החל משנת תשפ"א זה אפשרי.

הכל התחיל מאם אחת, שפנתה להיגיון האנושי, אם יש לילד משלבת ביום הלימודים, היא צריכה ללוותו גם בצהרון. כי אם הקושי הוא חברתי, ויש צורך בתיווך לילד, מי עוד יכולה לעשות זאת טוב יותר מאשר המשלבת שמכירה אותו? משרד החינוך הקשיב לה.

אז מה לעשות כדי לקבל זכאות למשלבת? פשוט לבקש ממנהלת הצהרון טופס למלא ולחתום. אם היא לא תדע במה מדובר, אפשר לפנות למנהלת הצהרונים במחלקה הרלוונטית ברשות ולבקש ממנה.

האם כל הילדות והילדים זכאים למשלבת אישית בצהרון?

לא. יש קריטריונים ברורים לזכאות לסייעת אישית בצהרון:

קודם כל הצהרון צריך להיות בתוכנית "ניצנים של משרד החינוך.

הזכאות היא אך ורק לילדי כיתות א'-ב'.

לילד/ה צריכה להיות זכאות לשירותי חינוך מיוחדים וסייעת שילוב לפחות ל-8 שעות בתוכנית הפילוח של הסל האישי.

האם השעות יורדות מהסל האישי?

לא. יש תקציב נפרד לרשות עבור סייעת אישית בצהרון לילד/ה שנמצא/ת זכאי/ת לכך.

מה עם ילד עם סוכרת?

ילד עם סוכרת, שקיבל סייעת רפואית, זכאי לסייעת רפואית גם בצהרון.

האם ילדים הלומדים בכיתת חינוך מיוחד זכאים למשלבת בצהרון?

לא. אבל יש באפשרותם להרשם ככיתה ייעודית להם במסגרת הצהרון, שתכיל בין מינימום 5 עד 12 תלמידות ותלמידים עם זכאות לשירותי חינוך מיוחדים מוועדת איפיון וזכאות.

יש לבקש זאת בעת ההרשמה ומפעיל הצהרון ידאג ליצור את הכיתה הזו בצהרון.

במידה ולא תיווצר כיתה ייעודית, ויהיו בצהרון 3 ילדים ומעלה הזכאים לשירותי חינוך מיוחדים, יוסיף המפעיל עוד סייעת לכיתה הרגילה בצהרון.